Ciecie plazmowe Ciecie plazmowe polega

Cięcie plazmowe Cięcie plazmowe polega na wytapianiu szczeliny w przedmiocie strumieniem plazmy. Do tego celu używane są palniki, do któ- rych doprowadza się gaz (argon, wodór, azot lub ich miesza- niny); w dziobie palnika umieszczona jest elektroda wolframowa, włączona w obwód prądu stałego, przy tym stanowi ona biegun ujemny (katodę). Łuk jarzy się między elektrodą, a dyszą palnika (łuk wewnętrzny) albo wychodzi na zewnątrz i sięga przedmiotu ciętego, zależnie od tego, czy anodą jest-dziób palnika, czy przed- miot cięty. Łuk zewnętrzny można stosować oczywiście tylko przy cięciu przedmiotów przewodzących prąd. Zjonizowany gaz wydo- staje się na zewnątrz w postaci strumienia plazmy o temperaturze wynoszącej kilkanaście tysięcy stopni; wysokość temperatury za- leży od rodzaju gazu (jedno czy dwuatomowy) i rodzaju łuku – wyższa jest przy luku zewnętrznym. Rozkład temperatur w plaz- mie wypływającej z palnIka wyrobu krajowego.Elektroda – z wolframu torowanego. o kształ- cie kulistym oprawiona jest w miedziany kołpaczek w ten sposób, aby-jej zapewnić jak najlepsze chłodzenie. Dysza wykonana z miedzi jest również chłodzona nadzwyczaj intensywnie; do pracy łukiem zewnętrznym przeznaczona jest dysza krótsza, a wewnętrznym – dłuższa. Gaz, którym w tym przypadku jest azot, przechodzi przez pierścień mosiężny z okrągłymi otworkami stycznymi do ścianki wewnętrz- nej pierścienia, które nadają przepływającemu azotowi kierunek wirowy. Pierścień ten jest odizolowany od katody wolframowej wkładką; również korpus zapewnia odizolowanie katody od anody. Dysza jest nie tylko anodą przy łuku wewnętrznym, lecz także pełni rolę anody przy każdorazowym zajarzaniu łuku, które osiąga się za pomocą impulsu prądu wysokiej częstotliwości i wy- sokiego napięcia z oddzielnego źródła prądu, tzw. zapalarki. Zaciski prądowe są wspólne z wejściem i wyjściem wody. Pal- nik zasilany jest przewodem tzw. wodno-prądowym, przez który przepływa jednocześnie prąd i woda. Dzięki chłodzeniu wodą prze- wód prądowy (linka miedziana) ma przekrój żaledwie 16 mm-. Kołpaczek z elektrodą wolframową, zawirowywacz, dysza i kor- pus połączone są w całość za pomocą nakrętki w przedniej czę- ści (w dziobie) palnika. Składają się na nie: 1) palnik z przewodami doprowadzającymi prąd, gaz i wodę; 2) źródło prądu stałego: 3 spawarki typu EW 32a, połączone szeregowo po stronie wyjścia prądu stałego; , 3) butle z azotem, reduktor, filtr, przepływomierz (rotametr), manometr ustalający ciśnienie przed wlotem do palnika; 4) pompa do wody, filtr; 5) szafa sterownicza, zapewniająca właściwe funkcjonowanie palnika. [patrz też: , , ]