Stanowisko do ciecia plazmowego powinno

Stanowisko do cięcia plazmowego powinno być zaopatrzone w odciąg wentylacyjny o wydajności 2500-3000 mśgodz. Cięcie plazmowe nabiera szczególnego znaczenia wobec wzra- stającego stosowania stali wysokostopowych, np. kwaso- i ognio- odpornych, których cięcie tlenowe nawet przy użyciu topników czy proszku żeliwnego, nie daje zadowalających wyników, tj. po- wierzchni cięcia dostatecznie gładkich, aby można było obejść się bez obróbki wiórowej. Tymczasem przy użyciu palnika plazmowe- go, przy szybkości wylotowej plazmy 500-800 misek, błyska- wicznie ogrzany i stopiony metal jest również szybko wydmucha- ny, pozostawiając powierzchnię gładką, bez zmian w strukturze metalu. Poza tym metale nieżelazne, jak miedź, aluminium, a-tak- że materiały ceramiczne, płyty szamotowe, różne materiały ognio- trwałe dostały się w zasięg cięcia termicznego, co wydawało się dotychczas nieprawdopodobne. Chociaż więc urządzenie do Gięcia plazmowego jest wiele razy kosztowniejsze niż urządzenie do cięcia tlenowego, a więc koszty amortyzacji poważnie obciążają koszty cięcia, chociaż urządzenie plazmowe jest bardzo skompli- kowane, a więc narażone na uszkodzenia i przestoje, to jednak jeszcze lepiej konkuruje z cięciem mechanicznym niż cięcie. tleno- we, gdyż stosuje się z powodzeniem do .materiałów wyjątkowej twardości, których obróbka mechaniczna jest bardzo kosztowna. [patrz też: , , ]