Zabieg powlekania powtarza sie wielokrotnie, az do uzyskania zadanej barwy

Zabieg powlekania powtarza się wielokrotnie, aż do uzyskania żądanej barwy. Podgrzanie roztworu i metalu powlekanego przyspiesza proces barwienia oraz zwiększa intensywność barwy – od brunatnej aż do czarnej. Barwienie miedzi na kolor czarny można uzyskać także przez powlekanie powierzchni roztworem O składzie: 200 g azotanu miedziowego, 1 g azotanu srebra, 75 g wody. Zwilżone powierzchnie – początkowo zielone – ogrzewa się nad ogniem aż uzyskają barwę czarną. Po ostygnięciu wyrobu powierzchnię, należy oczyścić szczotkami i powlec cienko olejem. Barwienie mosiądzu na kolor zielony polega na powlekaniu powierzchni (na zimno) pędzlem lub przez zanurzenie w roztworze o składzie: 20 g chlorku potasowego KCl, 10 g azotanu miedziowego Cu(N03h, 60 cm wody albo 8 g siarczku miedziowego CuS, 2g chlorku amonowego NH4CI, 100 cmś wody. Patynowanie innych metali nieżelaznych oraz stali polega na powlekaniu ich warstwą miedza metodą galwaniczną i wykonaniu opisanych wyżej zabiegów. Spawanie jest to proces trwałego łączenia materiałów topliwych (metali i niemetali) przez stapianie brzegów w miejscu łączenia pod wpływem doprowadzonego ciepła. Spawanie można wykonywać z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa. Metal części łączonych nazywamy metalem rodzimym. Przy spawaniu metal rodzimy topi się w miejscu łączenia, tworząc spoinę. W przypadku spawania z użyciem spoiwa po stopie:niu wchodzi ono również w skład spoiny. Jako spoiwa używa się z reguły takiego samego metalu jak metal rodzimy. Lutowanie polega na wprowadzeniu stopionego spoiwa do szczeliny między łączonymi powierzchniami. Spoiwem jest metal łatwiej topliwy niż rodzimy. Zgrzewanie polega na ogrzaniu materiału rodzimego do stanu ciastowatego, zetknięciu ze sobą łączonych powierzchni i wywarciu silnego nacisku, Zgrzewanie nie wymaga stosowania spoiwa. [podobne: , , ]