Zlacza spawane – rodzaje zlaczy i spoin W zaleznosci od wzajemnego polozenia elementów spawanych rozrózniamy rózne rodzaje zlaczy

Złącza spawane – rodzaje złączy i spoin W zależności od wzajemnego położenia elementów spawanych rozróżniamy różne rodzaje złączy. Powszechnie stosowane złącza. Wykonujemy je stosując spoiny: czołowe, pachwinowe, grzbietowe i otworowe. Najczęściej stosowane są spoiny czołowe li. pachwinowe. W zależności od ukształtowania brzegów łączonych części (czyli od kształtu rowka) otrzymujemy spoiny o kształtach liter I, V, y, U, X, K, J, B. Spoiny czołowe wykonywane są jako jednostronne, przy spawaniu materiałów do grubości 4 mm, lub jako dwustronne, przy grubości materiału do. 8 mm. Blachy o grubości do 2 mm spawa się po zetknięciu ich ze sobą lub przy pozostawieniu między nimi odstępu do 1 mm. Aby zapobiec wyciekaniu topionego metalu na drugą stronę, używa się podkładek. W przypadku gdy do blachy jest dostęp z obu stron, stosuje się spoiny X lub podwójne U. W złączach teowych i krzyżowych stosuje się spoiny: 12 V, K, I lub B. Spoiny pachwinowe. Rozróżniamy spoiny pachwinowe wklęsłe, płaskie i wypukłe. Spoiny otworowe przypominają swoim wyglądem nity. Stosuje się je przeważnie do łączenia blach w złączach przylgowych. Wykonywane są w ten sposób, że w jednej z blach wycina się otwory, a następnie wypełnia je spoiwem. Spawanie elektryczne Łuk elektryczny. W spawaniu elektrycznym, zwanym popularnie spawaniem łukowym, wykorzystane są właściwości łuku elektrycznego. [więcej w: , , ]