Luk elektryczny jest to wyladowanie elektryczne zachodzace w gazie zawartym W przestrzeni miedzy dwiema nieznacznie rozsunietymi elektrodami

Łuk elektryczny jest to wyładowanie elektryczne zachodzące w gazie zawartym W przestrzeni między dwiema nieznacznie rozsuniętymi elektrodami. W łuku elektrycznym, wywiązują się duże ilości ciepła. W momencie zamknięcia obwodu elektrycznego klonie c elektrody na skutek wzrostu oporu przy styku z przedmiotem nagrzewa się (zajarzenie łuku) li przy lekkim uniesieniu elektrody powstaje łuk. Długość łuku w przybliżeniu równa się średnicy elektrody. W przypadku elektrody stalowej w środku łuku temperatura wynosi 5000 -6000oC, a na . jego końu 2200oC. Do zajarzenia łuku jest potrzebne napięcie zapłonu 40-70 V przy prądzie stałym i około 60-90 V przy prądzie przemiennym. Ręczne spawanie łukowe. Prąd do spawania otrzymuje się ze spawarki. Spawarki prądu przemiennego, czyli transformatory spawalnicze, czerpią energię elektryczną z sieci i przetwarzają ją na prąd o napięciu odpowdednim do spawania. Przewód 3 połączony jest zaciskiem 4 Z metalowym stołem, na którym kładzie się spawany przedmiot 5, przewód 1 zakończony uchwytem trzyma. spawacz. Uchwyt służący do zamocowania elektrody 7 zakończony jest rękojeścią 2 starannie izolowaną, która zabezpiecza spawacza przed porażeniem prądem ektrycznym, Spawacz pracuje w specjalnym ubraniu ochronnym, na rękach powinien mieć grube rękawice skórzane, natomiast twarz i oczy powinien zasłaniać podczas pracy tarczą 6 przed oślepiającym blaskiem łuku. Spawacz śledzi wykonywaną spoinę przez okienko w tarczy, wykonane z ciemnego szkła . [patrz też: , , ]