Powloki ochronne tworza na powierzchni wyrobu

Powłoki ochronne tworzą na powierzchni wyrobu. związki chemiczne lub roztwory. Powłoki te dzielimy na metalowe i niemetalowe. Powłoki niemetalowe uzyskuje się metodami chemicznymi (działając na powierzchnie metali tlenkami lub solami) lub elektrochemicznymi. Do rozpowszechnionych metod należą: oksydowanie (czernienie), fosforowanie (dające powboki znacznie odporniejsze niż oksydowanie), eloksalacja. Tak obrobione chemicznie powierzchnie metalu są odporne na korozję pod warunkiem, że podda się je jeszcze tzw. zabiegom zamykającym. Wykończenie takie polega na zaślepieniu porów tworzących się w warstwie soli (tzn. w powłoce) przez nasycenie powłoki ochronnej woskiem, ólejem, lakierem lub innymi wypełniaczami nieorganicznymi. Powlekanse powierzchni lakierami stanowi dobre zabezpieczenie pod warunkiem odpowiedniego przygotowania jej przed powlekaniem. Aby powłoka z lakieru dobrze trzymała się podłoża, nie może być zbyt gruba. Powłoki malarskie Najprostszym sposobem zabezpieczenia powierzchni metalowej przed, korozją i wpływami atmosferycznymi . jest małożerne na nią powłoki z farby, lakieru, oleju lub innego środka organicznego. Jest to również najprostszy sposób wykończenia wyrobu. W metaloplastyce tego rodzaju wykończanie pov. rierzchni na ogół nie jest stosowane, ponieważ powoduje zniekształcenie lub nawet zanik efektów uzyskany:ch w drodze zabiegów zdobniczych, takich jak np. fakturowanie. [hasła pokrewne: , , ]