Niekiedy zachodzi Jednak potrzeba zabezpieczenia powierzchni

Niekiedy zachodzi Jednak potrzeba zabezpieczenia powierzchni. ni wyrobów metaloplastycznych w rodzaju krat okiennych, bram, latarni czy kandelabrów. Stosuje się wtedy pasty oraz lakiery kryjące na bazie tlenków ołowiu, tlenków żelaza czy sproszkowanego glinu (aluminium). Są to zawiesiny w pokoście lnianym (naturalnym) lub oleju tungowym, który zapewnia najlepsze efekty dekoracyjne. W celu przyspieszenia schnięcia do farb li lakierów dodaje się sykatyn. Są to związki chemiczne niektórych metali (najczęściej kobaltu, ołowiu i manganu). Sykatyny bywają stosowane w stanie suchym (proszki) lub ciekłym – roztwory soli w odpowiednio dobranych rozpuszczalnikach. Wyroby metaloplastyczne przeznaczone do wnętrz można niekiedy wykończać przez nakładanie na powierzchnię metalową lakierów pochodzenia celulozowego. Są to estry celulozy, jak nitroceluloza, acetyloceluloza itp. , oraz etery celulozy, jak np. benzyloceluloza, metyloceluloza, etyloceluloza itp. , rozpuszczalne w rozpuszczalnikach i plastyfikatorach. Pochodne celulozy wytwarzają błonę przez odparowanie rozpuszczalnika. Są to niestety lakiery nie odporne na działanie wody i dlatego stosować je można wewnątrz pomieszczeń. Farby i lakiery mogą być nanoszone na powierzchnie metalu ręcznie- (malowanie pędzlem) lub . natryskowo, tzn. za pomocą pistoletu natryskowego, rozpylającego lakier dzięki doprowadzeniu sprężonego powietrza. Powłoki lakierowe należy nanosić w -temperaturze 22-25°C. W tej tempemturze lakiery najlepiej zwilżają pokrywane powierzchnie dając trwałe powłoki. Niekiedy lakiery nanosi się w stanie podgrzanym. Ma to na celu polepszenie ich przyczepności i uzyskanie lepszego połysku. [więcej w: , , ]