Mlotek stanowi wiec bardzo wazne narzedzie pomocnicze

Młotek stanowi więc bardzo ważne narzędzie pomocnicze. Kształt i wymiary młotka dobiera się odpowiednio do wykonywanych czynności i obrabianych materiałów. W przypadku wykonywania ornamentu rysunek ten wytłacza się następnie wybijakiem od strony wierzchniej, tzn. prawej. Płaskorzeźby natomiast (np. na tarczach ozdobnych) wykuwa się wybijakiem od spodu, tzn. od lewej strony. Dla uzyskania ostrości, wyrazistości rysunku i czytelności obrazu tło dociska się wybijakiem od strony prawej (wierzchniej). Pojedyncze elementy faktury stanowią odwzorowanie kształtu główki wybijaka. Jest to zawsze rysunek wgłębny. Im głębsza jest faktura, tym badziej wyrazisty jest rysunek, zwłaszcza po wykończeniu i zabezpieczeniu powierzchni przed utlenianiem. Rozróżniamy faktury groszkowe o różnych średnicach wgłębień, faktury jodełkowe, gwiazdkowe oraz krzyżykowe . Wyklepywanie Technika. i cel wyklepywania Dzięki plastyczności metali proste metalowe elementy dekoracyjne można kształtować ręcznie posługując się młotkiem. Czynność taką nazywamy wyklepywaniem. Do wyklepywania niezbędny jest moany i elastyczny podkład – drewno, smoła, asfalt, guma, ołów itp. Podczas wyklepywania nie należy silnie uderzać młotkiem. W tym celu ruchy ręką trzymającą młotek wykonuje się tylko w przegubie, ramię zaś pozostaje nieruchome. Drobne w-yroby z metalu – np. z miedzi, mosiądzu lub blachy stalowej głęboko tłocznej – wykonuje się przy użyciu młotków stalowych o specjalnych kształtach oraz wzorników drewnianych i metalowych. [podobne: , , ]