Przedmioty o niewielkich wypuklosciach, jak popielniczki, elementy dekoracyjne w ksztalcie lisci itp

Przedmioty o niewielkich wypukłościach, jak popielniczki, elementy dekoracyjne w kształcie liści itp. , można kształtować na powierzchni pnia drewnianego, na płycie ołowianej lub na zwilżonym piasku. Przy wykonywaniu płaskorzeźb stosuje się podkłady W postaci poduszki ze skóry wypełnionej piaskiem. Blacha wskutek wielokrotnych uderzeń młotkiem twardnieje i może pękać. Aby temu zapobiec, po przekuciu element wyklepywany poddaje się wyżarzaniu. W przypadku blach stalowych zabieg ten polega na podgrzaniu do temperatury około 350°C i powolnym studzeniu. Blachy z metali nieżelaznych (rip. miedziane) studzi się raptownie przez zanurzenie w wodzie. Narzędzia do wyklepywania Podstawowym narzędziem do wyklepywania jest młotek wykonany ze stali, osadzony na drewnianym trzonku. Stosowane są młotki o różnych kształtach i wymiarach, przystosowane do różnych czynności i różnych materiałów obrabianych. Powierzchnie robocze młotka powinny być hartowane i polerowane. Do wyklepywania można też czasem używać młotka podobnego do młotka ślusarskiego. W młotkach specjalnie przeznaczonych do wyklepywania zakończenie szersze, zwane obuchem, jest bardziej zaokrąglone niż w zwykłym młotku ślusarskim. Typowe rodzaje młotków. Młotek, którego obydwa zakończenia stanowią powierzchnie półkuliste, służy do wykuwania wgłębień w wyrobach z blachy, np. w paterach, popielnicach, czaszach. Te same czynności można wykonywać również innymi młotkami, wykorzystując tylko jedno ich zakończenie. Przedstawione młotki mogą także służyć do kształtowania wyrobów z blachy, np. do wykuwania kubka czy wazonika z krążka blachy. Tego rodzaju operacje wykonuje się początkowo na kawałku twardego drewna, a następnie na szynie. Do prostowania blachy używamy młotka wykonanego z twardego drewna – bukowego, grabowego lub akacjowego. [przypisy: , , ]