Zgrzewanie liniowe umozliwia zgrzewarka z elektrodami rolkowymi

Zgrzewanie liniowe umożliwia zgrzewarka z elektrodami rolkowymi. Metodą tą, stosowaną do cienkich blach, uzyskuje się ciągłą zgrzeinę zapewniającą szczelność połączenia. Zgrzewanie doczołowe stosowane jest do łączenia części takich, jak pręty, rury itp. Zgrzewanie termitowe przeprowadza się za pomocą mieszaniny sproszkowanego aluminium z tlenkiem żelazowym, zwanej termitem. Pod wpływem zapłonu (wywołanego masą zapłonową) w termicie umieszczonym w tyglu zachodzi redukcja tlenku żelazowego. W wyniku tej redukcji wywiązuje się duża ilość ciepła (temperatura dochodzi do 2500°C), powstaje żelazo i żużel – ciekłe w temperaturze procesu. Łączone części umieszcza się w formie, do której. wlewa się zawartość tygla. Nacisk wywarty w odpowiednim momencie na łączone części powoduje trwałe ich połączenie. Sposoby wykańczania powierzchni wyrobów metaloplastycznych Zasadniczym celem obróbki powierzchniowej wyrobów metalowych jest zabezpieczenie ich przed wpływami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed korozją. W przypadku wyrobów artystycznych obróbka ta ma również na celu nadanie im odpowiedniego wyglądu (np. żądanego efektu kolorystycznego). Najbardziej rozpowszechnionym sposobem zabezpieczania metali przed korozją jest nakładanie powłok ochronnych. Metody nakładania tych powłok omówiono w rozdziale 23, dlatego. tu ograniczymy się do omówienia tych technologii wykonywania powłok, które znalazły szerokie zastosowanie przy wykańczaniu wyrobów artystycznych. Do powlekania powierzchni wyrobów metaloplastycznych znajdują zastosowanie różnego rodzaju farby, oleje, lakiery szybko schnące i plecowe, smoły, smary, a także emalie. [patrz też: , , ]