Zebry na jezdniach Palniki tego

Zebry na jezdniach Palniki tego rodzaju stosowane są w niektórych krajach do two- rzenia pasów na betonie lub jezdni z kostek granitowych. War- stewka nagrzanego i nadtopionego betonu tworzy niewielkie wgłę-; bienie, o szklistej powierzchni. Szereg takich pasów two- rzy „zebrę”, tj. przej ście dla pieszych w poprzek ulicy. Analogiczne pasy widzimy na jezdni z kostki granitowej Warstewka zewnętrzna kamienia kruszeje i pęka pod dzia- łaniem palnika. Po usunięciu pozostają wgłębienia 1-2 mm, które mogą stanowić „zebrę” lub służyć jak doskonały podkład pod pas farby czy innego trwalszego na ścieranie materiału. Ponieważ betony i kamienie różnią się znacznie swoim skła- dem i strukturą, więc niezbędne są zawsze wstępne badania przed przystąpieniem do robót w terenie . Najszersze dysze wielopłomieniowe palników zagranicznych liczą do 15 oddzielnych płomieni, odległość między dyszkami – 32 mm, średnica wylotu – 0,9 mm. Grzebień tego rodzaju palnika ma ok. 500 mm szerokości. Takim palnikiem-można uzyskać z każ- dego płomyka na granitowej kostce, pasy szerokości 10 do 15 mm i głębokości 1,5-2 mm przy szybkości posuwu 0,8-0,9 mmin, przy zużyciu acetylenu 3000 1Ih i tlenu 3300 lh. [patrz też: , , ]