Do ciecia na niewielkich glebokosciach

Do cięcia na niewielkich głębokościach (rzeki, kanały) stoso- wane jest cięcie acetylenowo-tlenowe. Cięcie tą metodą ma w stosunku do innych metod te same zalety co na powierzchni: wielka szybkość procesu i gładkość powierzchni cięcia. Z powodu jednak ograniczonej możliwości sprężania acetylenu (do 1,5 atn) stosowanie tego palnika na głębokości większej niż 8 m nie jest możliwe. Dziób palnika posiada na końcu komorę, w której palą się ga- zy, a ich ciśnienie nie dopuszcza wody do płomienia. Nurek opusz- cza się do wody ze „świeczką” zapaloną i od niej zapala płomień palnika dopiero pod wodą. . Do cięcia podwodnego stosowane są także palniki benzynowo- tlenowe. Ze względów bezpieczeństwa ciśnienie w zbiorniku benzyny uzyskuje się przy pomocy sprężonego azotu, a nie sprężonego powietrza. Główka palnika zakończona jest ko- morą spalania, skąd woda jest wypierana ciśnieniem gazów. Cięcie odbywa się przy główce przyciśniętej do powierzchni przedmiotu, a gazy. uchodzą przez szczeliny w komorze. Cięcie betonu pod wodą wykonuje się podobnie jak na po:” wierzchni, lancą tlenową. Ciśnienie gazów w wypalanym otworze nie dopuszcza wody do miejsca cięcia. Przy rozpoczynaniu cięcia opiera się koniec lancy na płytce węglowej i włącza się, lancę z płytką w obwód prądu, przy spawaniu. Powstający na końcu łuk zapala lancę, po . czym wyłącza się prąd i dalsze podtrzymy- wanie palenia odbywa się kosztem ciepła spalania. [hasła pokrewne: , , ]